2 điều đơn giản mà thú vị trong ngày

Dù hôm này đã viết một bài (có nghĩa là đã quá quota trong ngày) nhưng vì đọc được hai câu nói thấy hay hay nên muôn viết thêm, coi như là ghi chú lại.

Câu đầu tiên: 目標設定しよう
Sáng nay đến thấy bảng trắng chỗ họp có dòng chữ này được viết nguệch ngoạc (Giống kiểu chữ trẻ con). Câu nói nhắc đến một việc rất đơn giản, sơ khai mà lại vô cùng quan trọng: sự khởi đầu. 

Câu thứ hai: Mastering Emacs is not the goal, it's the path.
Câu thứ hai thoát ra khỏi sự khởi đầu nói về một cuộc hành trình. Giống như câu nói đọc đâu đó -- của một thiền sư -- "Bản thân hành trình cũng là một phần thưởng". Giả sự bạn có cái đích để hướng đến thì việc đạt được cái đích đấy không phải là mục đích. Việc bạn tham gia vào hành trình hướng tới mục đích đấy mới là điều quan trọng.

Hai câu nói, vô cùng giản dị, xuất hiện ở hai ngữ cảnh khác nhau, nhưng lại liên kết trong một mạch văn suy nghĩ đến bất ngờ.

Tự nhiên mình cảm thấy như vừa được nhắc nhở một điều mà bấy lâu nay mình vẫn quên hay cố tình để nó bị lãng quên. Nhớ lại lời tự hữa với bản thân tự hồi đầu năm: 

"Đã đến lúc xác định cho mình một mục tiêu của cuộc đời!"


Comments

Popular posts from this blog

Technical Memo: Disk Encryption using Cryptsetup with Vault as Key Management Service

Technical Memo: Convert an ova image to qcow2 format

Use MaaS to manage local computing resource