Infra 1 năm nhìn lại

Ngày 1 tháng 3 năm 2013, mình chính thức trở thành một thành viên nhóm infrastructure của trang chia sẻ video niconico. Nhìn lại bản thân trong một năm qua thấy tiến bộ có, thụt lùi có, thay đổi theo hướng tiêu cực có, thay đổi tích cực cũng không thiếu. Mình muốn viết về những thay đổi này.

Thay đổi rõ rệt nhất mà mình có thể thấy được trong năm qua đấy là mình trở nên trầm tĩnh đi khá nhiều. Cách đây một năm mình hấp tấp từ suy nghĩ đến hành động. Nghĩ rất nhanh và gõ phím cũng rất nhanh. Kể từ khi qua infra, khi mà mọi command mình gõ trên màn hình đều có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người, thì sự cẩn trọng tăng lên rất nhiều. Mọi thao tác đều phải cân nhắc ảnh hưởng trước sau. Mình làm mọi thứ chậm hơn, gõ phím chậm hơn, suy nghĩ chậm hơn. Có thể có người cho việc làm chậm chạp này xấu nhưng mình không nghĩ vậy. Vì tuy suy nghĩ chậm hơn, nhưng mình trở nên quyết đoán hơn, một khi đã cân nhắc mọi thứ rồi thì tin tưởng vào hành động của mình hơn. Nói cách khác mình thay đổi tự hấp tấp để rồi lo lắng sang chậm chạp và tin vào bản thân hơn. Mình nghĩ đây là điều tốt.

Song song với việc sống chậm đi, nghĩ chậm đi, mình trở nên bình tĩnh hơn. Cách đây một năm, khi gây ra một lỗi gì đó mình chắc chắn sẽ hấp tấp, lóng ngóng, mất bình tĩnh tìm cách sửa mọi thứ bằng được. Nhưng bây giờ trước bất cứ chuyện gì xảy ra mình đều bình tĩnh đến lạ thường. Điều mình học được mà đã ngấm vào tư duy đấy là: chuyện đã rồi, thay vì gấp gáp luống cuống thì việc đầu tiên là phải công nhận là chuyển đã rồi. Chỉ sau khi chấp nhận mọi thứ đã rồi thì ta mới nên hành động. Do vậy mình không còn luống cuống trước mọi việc nữa.

Kiến thức IT của mình không hề tăng lên, nhưng nó được cụ thể hoá hơn. Vẫn những câu lệnh mình đã biết nhưng mình nắm rõ các lựa chọn, các biến thể hơn. Nhìn một máy chủ đã cài hệ điều hành mình biết nhìn vào đâu, xem cái gì. Thay vì tự hào rằng mình đã dùng nhiều Linux thì mình tự nhận rằng mình chưa hiểu 1 OS nào cụ thể và đào sâu tìm hiểu một OS và các module hơn. Các kiến thức về xây dựng server, phân tán của mình cũng tăng lên. Mình dần hiểu ra nhiều kiến trúc mà trước đây mình không hề ý thức được hoặc là chỉ có một cái nhìn rất mờ hồ, chung chung về nó. Mình chuyển từ tư duy xây dựng sang tư duy người dùng, biết đánh giá mọi thứ dưới góc độ người dùng hơn. Tuy nhiên một thay đổi tiêu cực mà mình thấy rõ là việc không còn code nhiều nữa làm mòn tư duy đi rất nhiều. Việc không code nhiều khi làm mình vừa hiểu mà thực ra là không hiểu công cụ mình có trong tay khiến việc sử dụng cũng kém hẳn đi.

Thay đổi tiêu cực đi là mình bị stress nhiều hơn, tự kỷ nhiều hơn. Việc làm việc nhiều giờ dưới độ căng thẳng cao, cùng độ quan trọng của từng hành động làm mình nhiều khi phải làm việc cả ngày tập trung cao độ, không nói với ai một câu nào. Khi trình trạng kéo dài một hai ngày, mọi việc không vấn đề gì nhưng khi sự việc kém dài hàng tuần, hàng tháng khả năng suy sụp tình thần là rất cao. Bản thân mình cũng đã mất nhiều tháng suy sụp tinh thần, ngày ngày sống mà không biết niềm vui.

Còn nhiều nhiều thay đổi nữa mà mình không thể viết hết. Chỉ nhận ra rằng khi mình sang infra mình không chọn con đường tốt hơn, mình chọn con đường khác, đem lại cho mình những góc nhìn khác. Đánh giá theo mặt này một năm đi trên con đường infra là một năm có nhiều thay đổi làm mình cảm thấy hài lòng. Hy vọng một năm tới sẽ có nhiều thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Comments

Popular posts from this blog

Technical Memo: Disk Encryption using Cryptsetup with Vault as Key Management Service

Technical Memo: Convert an ova image to qcow2 format

Use MaaS to manage local computing resource