Posts

Showing posts from June, 2014

Hiện thực

Gần đây đọc một vài cuốn sách nhận ra một từ khoá quan trọng: " hiện thực ". Hiện thực không phải là khái niệm khách quan tồn tại ngoài ý thức của bản thân mà nó chính là cách bạn tiếp nhận thế giới. Thế giới thế nào phụ thuộc vào cách bạn nhìn nó. Nếu ta nhìn thấy thế giới đầy rẫy điều tốt đẹp, thế giới của ta tốt đẹp. Nếu ta nhìn thấy thế giới nhiều cạm bẫy và lôi kéo, thế giới của ta nhiều cạm bẫy. Nếu ta nhìn thế giới đầy điều xấu xa, thế giới của ta nhiều điều xấu xa. Thế giới của ta chính là cách ta nghĩ và nhìn nó. Cách ta nhìn thế giới định nghĩa hiện thực của ta. Nhiều người nhìn thế giới của mình, tin rằng nó đẹp và muốn giới thiệu với người khác về thế giới của mình. Trong thế giới của mình, cái này thế này, cái này thế kia. Nó nhất định phải thế này, nó nhất định phải thế kia. Người ta cố gắng chia sẻ hay áp đặt cách nhìn đấy cho người khác. Phần lớn những chia sẻ này gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ người mình muốn chia sẻ. Lý do rất đơn giản để tiếp nhận